"Роднае слова" 10/2014

"Роднае слова" 10/2014

Літаратура і час
Жыбуль Віктар. Анцінскі, Самскі, N-скі…: Аўтарскія “alter ego” Адама Бабарэкі 3
Мацюхіна Таццяна. Праявы сімвалісцкага мыслення ў беларускай літаратуры XXI ст.: На прыкладзе творчасці Генадзя Аўласенкі, Юрыя Станкевіча            6
Бельскі Алесь. Далёкае і блізкае мінулае ў сучаснай беларускай паэзіі. Заканчэнне       ................................................... 9
Шаладонава Жанна. “У вясёлку калёраў жыццё ўбіраць”: Мастацка-вобразная палітра паэзіі Максіма Багдановіча і Аляксандра Алеся           14
Трус Мікола. “Беларускае адраджэнне” Максіма Багдановіча: невядомая публікацыя часоў Першай сусветнай вайны. 18
Трафімук Аляксандра. Літаратурная спадчына Піліпа Орліка, пісьменніка, палітыка, вайскоўца..................................... 22
Мовы рысы непаўторныя
Даніловіч Мікалай. Адданасць роднаму слову: Да юбілею Івана Лепешава         ................................................. 27
Лепешаў Іван. Пра ўтварэнне некаторых фразеалагізмаў          28
Дзятко Дзмітрый. Леанід Леўшчанка. Асоба ў беларускай лінгвістыцы                31
Каўрус Алесь. “Выкараняю гэтакія формы”             36
Паўлавец Дзмітрый. Лінгвістыка 1920 – 1930-х гадоў: як гэта было           39
Бунько Наталля. Галалёд і галалёдзіца           43
 
Методыка і вопыт
Старычонак Васіль, Гоўзіч Ірына, Дзятко Дзмітрый. Беларуская філалогія ў Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце: Стагадовы вопыт                45
Шандроха Нона. “Усё там: і зямля, і неба, і вада…”: Беларуская народная загадка ў сучаснай школе. Заканчэнне....... 49
Ермаковіч Кацярына. Чалавечыя каштоўнасці і прыярытэты пры вывучэнні твораў ваеннай тэматыкі (ХІ клас). Заканчэнне                   52
Кавалевіч Алена. Склад і націск: Урок беларускай мовы (V клас)               54
Абрамчык Алена. Сатырычныя вершы і байкі Кандрата Крапівы: Урок беларускай літаратуры (Х клас).................... 56
Сухава Галіна. Станоўчыя вобразы ў п’есе “Хто смяецца апошнім” Кандрата Крапівы: Урок беларускай літаратуры з элементамі актыўнай ацэнкі (Х клас)   ................................................. 59
Навумчык Мікалай. Апавяданні “Сена на асфальце” і “На чацвёртым годзе вайны” Міхася Стральцова: Тэставае заданне (ХІ клас)               62
Шахлевіч Таццяна. Асаблівасці правапісу канчаткаў назоўнікаў ІІІ скланення: Урок беларускай мовы (VI клаc)......... 64
Калі закончыўся ўрок
Асіповіч Ніна. Таемны вобраз тваёй прыгажосці: Вобраз жанчыны ў творчасці беларускіх пісьменнікаў............. 67
Гірнік Таццяна. Вянок Максiма Багдановiча: Конкурс чытальнікаў (III – IX класы)     ................................................. 70
Нацыянальная і сусветная культура
Іофе Эмануіл. Не толькі палітык, але і вучоны, і публіцыст: Да 130-годдзя з дня нараджэння Антона Луцкевіча... 72
Налівайка Людміла, Шунейка Яўген. Ля вытокаў беларускага кніжнага знака: Да 120-годдзя Яўхіма Мініна.......... 77
Міхайлаў Павел. Жыццё і навуковая дзейнасць Яўлаліі Казановіч: Новыя звесткі, удакладненні, гіпотэзы. Працяг. 82
Герасімаў Глеб. Трактоўка вобразаў дзяржаўных дзеячаў часоў Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай у беларускім жывапісе другой паловы ХХ – ХХІ ст.     ................................................. 85
 Кандрацьева Галіна. Інтэр’еры замка Радзівілаў у Нясвіжы XVI – першай трэці XX ст. у гістарычных крыніцах, навуковых даследаваннях і літаратуры                   88
Сурмачэўскі Ігар. Менская грамата: З гісторыі аднаго дакумента               91
 
Слоўніца. Каўрус А. Паслясновае слова (44).
На кніжную паліцу. Дзятко Д. Алімпіяды для “алімпіёнікаў”: Пра кнігу “Алімпіяды па беларускай мове і літаратуры ” У. Куліковіча (66).
Паэтычная старонка. Емяльянава А. Муравей и муха(пер. на бел. мову Ж. Глушкевіч) (58). Балуценка А. Малая беларусачка (67). Вярцінскі А. Жаночая гордасць (67). Бураўкін Г. Я слаўлю маму (68). Звонак А. Беларускія жанчыны (69). Раждзе­ственская М. “Вось чатыры радкі…” (71). Броўка П. Памяці паэта (71).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён. Снежань (61, 76, 90).
Крыжаванка. Рубінчык В.(96).